Duży odsetek osób młodych ma wady postawy. Jest to wynikiem złych nawyków ruchowych, słabych mięśni w ciele, brakiem zainteresowana ze strony rodziców postawą własnego dziecka. Okazuje się że praca nad wadami postawy jest bardzo ważna i zapobiega problemom w późniejszym wieku. Bardzo ważne jest aby szybko zareagować na taki problem. Praca polega na rozciąganiu mięśni przykurczonych i wzmocnienie mięsni osłabionych. Dodatkowo dobiera się zindywidualizowane ćwiczenia do wady postawy. Dzięki takiej pracy dziecko szybko wraca do zdrowia.